Soepel Begroten in onderwijs

XLReporting maakt begroten gemakkelijk.

Combineer het gebruiksgemak en flexibiliteit van een spreadsheet met de zekerheid van een database.

XLReporting is een online oplossing. Hierdoor zijn je cijfers altijd beschikbaar (zelfs op je telefoon) en is installatie van speciale software niet meer nodig.

Met XLReporting haal je eenvoudig gegevens op uit je boekhoudsysteem, loonadministratie en leerlingenadministratie. Zo zie je de begroting altijd in de juiste context.

Door de flexibele opzet kan je begrotingsproces snel worden ingericht en kun je aan de slag.

Ja, ik wil meer weten
budgeting

Bekijk onze 1-minuut video

Bouwstenen van een onderwijsbegroting

Het exploitatieoverzicht vormt de basis van je begroting. Hier kan je de diverse baten en lasten plannen per onderwijsteam, opleiding of school. Daarnaast geeft XLReporting je de mogelijk een aantal belangrijke posten in meer detail te plannen:

  • Rijksbijdragen: Op basis van het aantal leerlingen, studenten of deelnemers berekent XLReporting de juiste Rijksbijdragen. Er zijn bekostigingsmodellen voor het PO, VO, MBO, HBO en Universiteit.
  • Personele lasten: Dit is vaak één van de grootste posten op de onderwijsbegroting en verdient een eigen plek in het begrotingsmodel. Op basis van een gedetaileerde FTE planning worden de salariskosten berekend. Een koppeling met het personeelssysteem maakt het eenvoudig om de begroting op te stellen en zorgt voor de juiste context.
  • Afschrijvingen: De geplande investeringen samen met de investeringen in het verleden bepalen de hoogte van de afschrijvingen. Onderwijsteams kunnen hun geplande investeringen aangeven in XLReporting en door de koppeling met de vaste activa administratie kan een nauwkeurige voorspelling gemaakt worden van de afschrijvingslasten. De investeringsplanning levert daarnaast ook een belangrijke input voor de liquiditeitsbegroting.
  • Allocaties: Met name bij grotere onderwijsinstellingen bestaat de behoefte om centrale kosten door te belasten naar de scholen. XLReporting kent hiervoor verschillende varianten: doorbelasting van centraal naar decentraal of afdrachten van decentraal naar centraal.
Ja, ik wil meer weten
reports

Voordelen van Soepel Begroten met XLReporting

autorization process

Seizoenspatroon

Flexibele planners voor maandelijkse verdeling van begrote jaarbedragen.

consolidation organization

Consolidatie

Deelbegrotingen worden automatisch geconsolideerd.

what-if scenarios strategy

Eenvoudig in gebruik

Iedere bouwsteen heeft zijn eigen model.


short learning curve

Rapport

Een extra rapport maken voor een analyse is zo gedaan.

spreadsheet

Integratie

Importeren én exporteren van gegevens door slimme koppelingen.

data security

Autorisatie

Veilig en taakgericht werken door uitgebreide autorisatie mogelijkheden.


short learning curve

Overzicht

Inzicht in de status van het proces, wanneer moet het klaar zijn en wie is nog bezig.

spreadsheet

Meer of minder details

Begroten per grootboekrekening en team, of per verdichting en cluster van teams.

data security

Allocatie

Alle manieren van toerekenen van baten en lasten passen in de begrotingsmodellen.

Wil jij ook begroten voor je organisatie?

Zie hoe XLReporting voor je organisatie kan helpen.
Of vraag een quick scan voor je begrotingsproces.

Ja, ik wil meer weten

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic.
By accepting, you consent to our use of cookies.

Accept Reject Cookie Policy